Meet en oefen uw Critical Thinking vaardigheden!

Nu het belang van Critical Thinking steeds meer wordt erkend, krijgen wij steeds meer de vraag vanuit organisaties of het mogelijk is om te oefenen voor de Watson Glaser, de test die Critical Thinking vaardigheden in kaart brengt. Met genoegen kunnen wij u melden dat het vanaf vandaag mogelijk is om te oefenen met deze test! Daarnaast organiseren we op 22 september een Symposium waar Critical Thinking centraal zal komen te staan.

De afgelopen periode heeft u wellicht al een aantal publicaties gelezen of deelgenomen aan een webinar over Critical Thinking. Hiermee heeft u inzicht gekregen in wat Critical Thinking is en op welke manieren deze vaardigheid een bijdrage kan leveren aan uw persoonlijke ontwikkeling én het succes van uw organisatie!

Tijdens de oefentest dienen de betreffende vaardigheden te worden aangewend om beslissingen te nemen over stellingen die voorkomen in alledaagse werk- en studiesituaties. Een terugkoppeling vindt plaats op basis van het percentage vragen dat correct is beantwoord en wordt uitgesplitst naar de drie onderdelen van het RED model, waaruit Critical Thinking is opgebouwd:

–       Recognize Assumptions (aannames herkennen),
–       Evaluate Arguments (argumenten evalueren)
–       Draw Conclusions (conclusies trekken).

De oefentest bestaat uit 60 vragen en neemt 50 minuten in beslag. Zodra u klaar bent met de test verschijnen de resultaten, inclusief bijbehorende uitleg, op uw scherm. Vanzelfsprekend zijn aan het invullen van de test en het ontvangen van de resultaten en uitleg geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Naar de oefentest