Watson Glaser III: Objectief meten van Critical Thinking

We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar razendsnel opvolgen, fake news ons om de oren slaat en informatiestromen steeds groter en complexer worden. Om onszelf staande te kunnen houden, moeten we in staat zijn om feiten van aannames te onderscheiden, argumentatie te evalueren en daarmee de juiste conclusies te trekken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het World Economic Forum Critical Thinking heeft aangemerkt als de belangrijkste vaardigheid voor het heden en de toekomst.

Het goede nieuws: Critical Thinking is zowel te meten als te ontwikkelen. De Watson Glaser test wordt al meer dan 40 jaar door organisaties toegepast om de Critical Thinking vaardigheden van sollicitanten en werknemers te meten. Daarmee kan de geschiktheid voor een functie en/of hun ontwikkelbaarheid objectief worden gemeten. De Watson Glaser test is een standaard onderdeel van het selectietraject in de Britse juridische sector, nadat een sterke relatie is bewezen tussen top performers en een hoge Watson Glaser score.

Deze maand is de derde editie van de Watson Glaser verschenen. Aan de hand van 40 werk-gerelateerde vragen wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de Critical Thinking-vaardigheden van de sollicitant of werknemer zijn ontwikkeld ten opzichte van een relevante normgroep. Dankzij de tijdslimiet van 30 minuten is de Watson Glaser test eenvoudig in te passen in een assessment, zowel op locatie als op afstand.

Wil je meer te weten komen over Critical Thinking en de Watson Glaser test? Schrijf je dan kosteloos in voor de eerstvolgende webinar “Critical Thinking: #1 vaardigheid van de 21ste eeuw”!