Hoe onze oplossingen van belang zijn voor Financiën

Kies een andere sector

Vanzelfsprekend vereisen veel functies binnen financiële instellingen en dienstverleners sterke analytische en numerieke vaardigheden. Doordat financiële professionals steeds sneller beslissingen moeten nemen op basis van complexe of onvolledige informatie, dienen zij hun Critical Thinking vaardigheden continu te blijven ontwikkelen. Daarnaast brengt toegang tot gevoelige informatie of geldstromen altijd een verhoogd risico op contraproductief gedrag met zich mee, wat te allen tijde dient te worden voorkomen.

If you need a(n)

Investment Manager

Investment Managers dragen de verantwoordelijkheid om het financiële portfolio van...
Lees meer
If you need a(n)

Financieel Analist

Financiële analisten zetten hun analytisch vermogen en financieel inzicht in om te hoe...
Lees meer
If you need a(n)

Compliance Officer

De Compliance Officer zorgt ervoor dat de organisatie zich aan wet- & regelgeving houdt....
Lees meer
If you need a(n)

Risk Manager

Risk Managers help companies to identify potential risks that could threaten security, ...
Lees meer
If you need a(n)

Credit Controller

Als verantwoordelijke voor beslissingen omtrent leningen aan krediteuren, dient een...
Lees meer
If you need a(n)

Financial Accountant

Financial accountants zorgen ervoor dat corporate accounts in lijn met wet- en Een fout...
Lees meer
If you need a(n)

Internal Auditor

Internal Auditors worden geacht om de financiële processen te beoordelen en risico's...
Lees meer
If you need a(n)

Financial Controller

Financial Controllers provide a wide range of vital information to senior managers and A...
Lees meer

Pearson TalentLens heeft oplossingen gecreëerd voor