Hoe onze oplossingen van belang zijn voor Human resources

Kies een andere sector

HR professionals hebben dagelijks te maken met een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie en hebben daarnaast ook een vertrouwensrol richting de werknemers in hun organisatie. Contraproductief gedrag heeft daarom vrijwel altijd grote gevolgen voor het vertrouwen dat werknemers hebben in hun organisatie. Daarnaast geldt dat HR professionals sterke Critical Thinking vaardigheden dienen te hebben om de juiste keuzes te kunnen maken als het gaat om de instroom, uitstroom en ontwikkeling van werknemers.

If you need a(n)

Recruiter

Recruiters moeten in staat zijn om, om te gaan met stres en een hoge werkdruk omdat zij de om...
Lees meer

Pearson TalentLens heeft oplossingen gecreëerd voor