Ambtenaar

Een ambtenaar is in dienst van de overheid om (nieuw) beleid te implementeren en heeft te maken aspecten die direct invloed kunnen hebben op het leven van inwoners en burgers. Om die reden is het dan ook belangrijk dat ambtenaren betrouwbaar zijn,  verantwoordelijkheid durven te nemen en tegelijkertijd een laag risico met zich meebrengen voor contraproductief gedrag.