Financial Controller

Financial Controllers leveren essentiële informatie aan managers en het bestuur van de organisatie. Een kleine fout kan grote gevolgen voor de organisatie hebben. Om dit soort risico’s te minimaliseren, zijn kritisch denkvermogen en het kunnen inschatten van risico’s fundamentele eigenschappen die een Financial Controller moet bezitten.