Legal Business Developer

In de advocatuur wordt commercieel inzicht steeds belangrijker. Business Developers helpen een advocatenkantoor om zich sterk in de markt te profileren. Zij moeten creatief en vernieuwend zijn. Maar daarnaast moeten zij de traditionelere omgeving snappen en dus politiek sensitief zijn. Zij moeten met interne en externe klanten schakelen en dus communicatief sterk zijn. Vanwege vertrouwelijke informatie dienen zij betrouwbaar te zijn en een laag risico op contraproductief gedrag met zich mee te nemen.

Om bovengenoemde kenmerken inzichtelijk te krijgen in het selectieproces kan men de bijvoorbeeld de  SOSIE Sales Screener inzetten.