De rol van persoonlijkheidstests bij teamontwikkeling

Persoonlijkheidstests spelen een belangrijke rol bij het aannemen en ontwikkelen van personeel. Ze kunnen worden gebruikt voor recruitment, maar traditiegetrouw worden ze ingezet voor inwerken en voor het ontwikkelen van werknemers en teams.

Als manager kun je niet vertrouwen op de meningen van collega’s over het karakter van je medewerker; meningen bieden niet de objectieve informatie die je nodig hebt om erachter te komen hoe je de medewerker het best kunt managen. Hetzelfde geldt voor recruiters: een CV, sollicitatiegesprek of referentie biedt ook niet genoeg onpartijdige informatie om een weloverwogen plaatsingsbeslissing te nemen. Persoonlijkheidstests, waarbij menselijk gedrag objectief wordt beoordeeld op basis van psychometrische principes, zijn een oplossing voor het probleem van subjectiviteit.

Een structuur om te leren
Persoonlijkheidstests bieden medewerkers een structuur om meer over zichzelf te leren, zowel over punten die ze verder kunnen ontwikkelen als over vaardigheden waar ze al heel goed in zijn.

Als deze kennis op een goede manier wordt geïntegreerd in het beleid voor personeelsontwikkeling, en wordt begeleid door managers / HR, hebben medewerkers een doel om naartoe te werken. Dit vergroot tevens hun betrokkenheid bij de organisatie.

Teambelang boven eigenbelang
Volgens een artikel uit de Harvard Business Review, is ‘het team’ een belangrijke kwestie. Vooral hoe wij als mensen in een team passen, erbij horen en hoe we goed functioneren zonder dat we onze eigen verlangens om door te groeien uit het oog verliezen. Het is erg belangrijk om de juiste mensen te selecteren, maar het is ook essentieel om ze te begeleiden en voor ze te zorgen. Anders verliezen ze hun betrokkenheid en verlaten ze mogelijk de organisatie.

De behoeftes van de medewerker moeten echter worden afgezet tegen het groepsbelang: het gaat om het collectief, niet om het individu. Dit punt wordt mooi geïllustreerd door de beroemde basketballer Michael Jordan, die zei: “Met talent win je wedstrijden, maar met teamwork en intelligentie win je kampioenschappen.”

Persoonlijkheidstests zijn een beginpunt om een positieve teamgeest te creëren of nieuw leven in te blazen. Als je teambuildingsactiviteiten doet op basis van resultaten van persoonlijkheidstests, bied je mensen in het team een kader waarbinnen ze zich beter bewust worden van zichzelf en meer leren over het talent van hun collega’s. Dit kan bijdragen aan een betere communicatie. Daarnaast begrijpen medewerkers beter wat hun collega’s beweegt en krijgen ze meer inzicht in hun eigen sterke en zwakke punten.

Oplossing
Pearson TalentLens biedt verschillende persoonlijkheidsassessments die bedrijven kunnen gebruiken om een ontwikkelingsplan op te stellen voor medewerkers en teams.

De Golden Personality Profiler™ helpt mensen om zichzelf en anderen beter te begrijpen. Deze test wordt veel gebruikt bij coaching, leiderschap, teamontwikkeling en carrièrebegeleiding. Golden identificeert zowel de vier Jungiaanse persoonlijkheidstypes E/I, S/N, T/F, A/Z, als een vijfde hoofddimensie, die aangeeft hoe iemand omgaat met stress.