Differentiële Aanleg Test voor HRM

De meestgebruikte test voor het meten van intellectuele capaciteiten

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman, 2002

De DAT voor HRM capaciteitentest meet intellectuele capaciteiten en wordt wereldwijd ingezet. De test kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het maken van keuzes op het gebied van selectie, loopbaan en reïntegratie. Het is een instrument dat ontwikkeld is met volwassen normgroepen en zich speciaal richt op HRM vraagstukken. De testuitslag wordt dan ook tekstueel doorvertaald naar relevantie voor de werkcontext. De DAT is bedoeld voor volwassenen in de werkende leeftijd van uiteenlopend niveau, vanaf VMBO tot en met WO.

De testserie bestaat uit 8 subtests:

  • Figurenreeksen
  • Rekenvaardigheid
  • Analogieën
  • Ruimtelijk Inzicht
  • Taalgebruik
  • Snelheid & Nauwkeurigheid
  • Woordbeeld
  • Praktisch Inzicht

Deze onderdelen kunnen gezamenlijk, maar ook los van elkaar worden ingezet.

Kenmerken

•         Hoge betrouwbaarheid (uitgedrukt in KR20 tussen de .83 en .93)
•         Begripsvaliditeit is getoetst door middel van factoranalyse en intercorrelaties
•         Criteriumvaliditeit door middel van samenhang met rapportcijfers,        intelligentietestscores en Cito-scores
•          Kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen
•          Normering naar diverse opleidingsniveau (VMBO, MBO, HBO, WO)

Terug naar overzicht