Differentiële Aanleg Test voor HRM Next Generation

De wereldwijd meestgebruikte test voor het meten van intellectuele capaciteiten

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman, 2002

DAT NG is een adaptieve capaciteitentest die de cognitieve vaardigheden van een kandidaat op verschillende niveaus kan meten. Deze meting geeft inzicht in de capaciteiten van een individu op verschillende vlakken. DAT NG wordt wereldwijd ingezet als algemene voorspeller voor prestaties binnen uiteenlopende functies, studies en groepen. De test is item-banked, wat betekent dat de items die een kandidaat krijgt random worden getrokken uit een grote database. Hierdoor wordt de kans dat twee kandidaten hetzelfde item krijgen, onderling items kunnen uitwisselen of dat een item heel vaak aan bod komt, tot een minimum beperkt.

Daarnaast is DAT NG multi-lingual. Dit wil zeggen dat de test kan worden uitgezet in een bepaalde taal, maar dat er een rapport gegenereerd kan worden in een andere gewenste taal. Deze optie geldt voor elke subtest, behalve verbale analogieën.

Een belangrijk voordeel van de DAT NG die de testervaring voor de kandidaat ten goede komt, is het feit dat de test adaptief is. Het niveau van de items past zich gedurende het testen aan, aan het niveau van de kandidaat. Wanneer een item correct wordt beantwoord krijgt de kandidaat een moeilijkere vraag. Wanneer een item foutief wordt beantwoord, ontvangt hij of zij een makkelijkere vraag. Hierdoor blijven high performers uitgedaagd tijdens de test en geraken low performers niet gedemotiveerd. De DAT is bedoeld voor volwassenen in de werkende leeftijd van uiteenlopend niveau, vanaf VMBO tot en met WO. De normgroepen van deze test bestrijken alle functies en niveaus.

De testserie bestaat in Nederland uit 4 subtests:

  • Figurenreeksen
  • Rekenvaardigheid
  • Analogieën
  • Ruimtelijk Inzicht

Deze onderdelen kunnen gezamenlijk, maar ook los van elkaar worden ingezet en genereren per onderdeel een afzonderlijk rapport. Elke subtest bestaat uit 15 items. De gemiddelde afnametijd per subtest bedraagt slechts 11 minuten!

Kenmerken

•         Adaptief: Niveau van de items past zich aan, aan het niveau van de kandidaat.
•         Item-banked: Items worden random getrokken uit grote database vol items.
•          Multi-lingual: Test kan worden uitgezet in een bepaalde taal, waarna een rapport gegenereerd kan worden in een andere wenselijke taal
•          Kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen
•          Normering naar diverse opleidingsniveau (VMBO, MBO, HBO, WO)

Terug naar overzicht