Golden Personality Profiler™

Persoonlijkheidsvragenlijst voor individuele ontwikkeling en teambuilding

J. Golden, 2009

 

‘Persoonlijkheid’ vormt de basis van diverse belangrijke vaardigheden die invloed hebben op bijna alles wat iemand op een dag doet. Begrijpen wat iemand uniek maakt en kennis van anderen hebben is zowel een accelerator voor prestaties als algeheel welzijn op de werkvloer. De Golden Personality Profiler wordt ingezet om essentiële inzichten te verkrijgen over iemands persoonlijkheid om daarmee individuele ontwikkeling en teambuilding te bespoedigen.

De Golden is gebaseerd  op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. In tegenstelling tot de vier traditionele hoofddimensies die Jung definieert, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

Het invullen van de vragenlijst resulteert in het toewijzen van een persoon aan een bepaald persoonlijkheidstype. Het type is samengesteld uit de scores op de hoofddimensies en bestaat uit 4 letters. Iedere hoofddimensie bestaat uit twee tegengestelde karaktereigenschappen. Iemand valt in een van beide categorieën. Bijvoorbeeld ESTZ (Extraverting (Extravert), Sensing (Taakgericht), Thinking (Denken) en OrganiZing (Georganiseerd). Hierbij de hoofddimensies en de subschalen die daaronder vallen:

De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

Kenmerken

  • Meet persoonlijkheid, eigenschappen, temperament en en omgang met stress; 5 hoofdschalen en 26 subschalen
  • Bevat een unieke dimensie die specifiek inzicht geeft in het omgaan met dagelijkse stress
  • Psychometrisch betrouwbaar
  • Rapportages beschikbaar voor zowel individuen als teams

Terug naar overzicht