Loopbaan Inzicht Vragenlijst (LIV)

Breng interesses, kennis en vaardigheden in kaart met behulp van het RIASOC/PAKSOC model van John L. Holland

S.A. Dingemanse, B. van Amstel, F. de Fruyt & B. Wille, 2009

De LIV geeft inzicht in iemands loopbaanperspectieven. Dit gebeurt aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden die met het bekende RIASOC/PAKSOC model van John L. Holland in kaart worden gebracht. Dit model is aangepast aan de eisen van deze tijd en uitgebreid met facetten om meer inzicht te geven in iemands loopbaanperspectieven. De LIV is speciaal ontwikkeld voor HRM-vraagstukken en kent dus een vraagstelling en rapportage die aansluiting vindt bij die doelgroep.

De LIV kent in totaal 23 schalen; 15 schalen die interessegebieden weergeven, 6 menstype schalen en 2 indicatorschalen.

Interessegebieden:

 • Handenarbeid (praktisch)
 • Buiten/outdoor (praktisch)
 • Techniek (praktisch)
 • Natuurwetenschappen (analytisch)
 • Theorie (analytisch)
 • Creativiteit (kunstzinnig)
 • Kunst (kunstzinnig)
 • Zorg (sociaal)
 • Onderwijs/Educatie (sociaal)
 • Leiderschap (ondernemend)
 • Organiseren (ondernemend)
 • Scoren/Competitie (ondernemend)
 • Status en macht (ondernemend)
 • Structuur (conventioneel)
 • Zakelijkheid (conventioneel)

Menstypen op basis van het Holland PAKSOC model:

 • Praktisch
 • Analytisch
 • Kunstzinnig
 • Sociaal
 • Ondernemend
 • Conventioneel

Indicatorschalen:

 • Veranderindicator
 • Realiteitsindicator

 

Kenmerken

 • Doelgroep strekt zich uit van studenten die twijfelen over hun loopbaankeuze, tot mensen met werkervaring die iets anders willen, tot mensen die met pensioen gaan en niet weten hoe nu verder.
 • Diverse normen beschikbaar: Totale groep, Mannen, Vrouwen, Lagere beroepsopleiding, Middelbaar niveau, Hoger niveau, Academisch niveau.
 • De LIV bestaat uit twee deelvragenlijsten: 14 opgaven die bestaan uit 6 uitspraken die in volgorde van aantrekkelijkheid of passendheid moeten worden geplaatst en 100 stellingen die door de kandidaat op een vijfpuntsschaal  worden gescoord.
 • Rapportage op basis van normatieve en ipsatieve scores op de 6 menstypen van het PAKSOC model en praktische terugkoppeling op 15 interessegebieden en een verander- en een realiteitsindicator.

Terug naar overzicht