SOSIE Sales Screener

Krijg inzage in de sales stijl en het sales competentieniveau van een kandidaat of werknemer

L.V. Gordon, 1991

De SOSIE Sales screener is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het selecteren en ontwikkelen van medewerkers in sales functies. Het rapport van de screener wordt opgesteld aan de hand van iemands antwoorden van op SOSIE 2nd Generation, een vragenlijst die persoonlijkheidskenmerken en waarden in kaart brengt en op grote schaal gebruikt wordt als hulpmiddel bij selectie- en ontwikkelvraagstukken.

Effectieve sales medewerkers dienen competent te zijn in verschillende vaardigheden, waarvan de meeste aan de hand van assessment tools gemeten kunnen worden. Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het gedrag, de stijl van communiceren, de persoonlijkheidskenmerken en de waarden van een persoon verband houden met een aantal competenties die vereist zijn voor sales personeel.

SOSIE 2nd Generation meet de betreffende persoonlijkheidskenmerken en waarden, waardoor de scores op individu niveau vergeleken kunnen worden tussen personen. Personen met scores op het gewenste niveau voor de betreffende sales rol zullen waarschijnlijk beter presteren binnen de functie en meer geneigd zijn het vak te blijven uitoefenen, dan personen waarvan de overeenkomst of geschiktheid minder is.

Kenmerken

  • Een gedetailleerde omschrijving van de betreffende competentie.
  • Een classificatie op een vijfpuntschaal van ‘Zeer laag passend’ tot ‘Zeer hoog passend’ gebaseerd op de persoonlijkheids- en waardenscores van de sollicitant, gemeten met SOSIE 2nd Generation.
  • Een beschrijving waarin het persoonlijkheids- en waardenprofiel van de respondent ten opzichte van de competentie wordt beschreven.
  • Interviewvragen om te helpen bij het uitdiepen van de resultaten en om onderwerpen aan te stippen die verder met de respondent besproken kunnen worden. De vragen zijn gebaseerd op de persoonlijkheidskenmerken en waarden die van belang zijn voor de prestatie op een competentie.

Terug naar overzicht