Watson-Glaser III

Dé maatstaf om Critical Thinking te meten

Critical Thinking betreft het vermogen om feiten van aannames te onderscheiden, argumentatie te evalueren en op basis daarvan de juiste conclusie te trekken. In de huidige complexe, snel-veranderende wereld is Critical Thinking dan ook diverse keren aangemerkt als de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuw. Mensen met sterk ontwikkelde Critical Thinking vaardigheden zijn in staat om het beste antwoord te geven op vragen als:

 • Wat nodig is om tot de beste resultaten te komen?
 • Wat zijn de consequenties van bepaalde werkwijzen?
 • Hoe kunnen procedures effectief worden geïmplementeerd?

Watson-Glaser is ontwikkeld om een snel, consistent en accuraat beeld te geven van de mate waarin kandidaten in staat zijn om:

 • Informatie te analyseren en te interpreteren
 • Feiten van aannames te onderscheiden
 • Argumentaties te evalueren
 • De juiste conclusies te trekken

Hiermee vormt Critical Thinking de basis voor competenties als besluitvorming, probleemoplossend vermogen, strategisch denken en organisatie & planning.

Kenmerken

 • Geschikt voor een ongecontroleerd online assessment dankzij een ‘item-bank’ opbouw, waarbij vragen willekeurig worden geselecteerd uit een grote database. Hierdoor voorkom je leereffecten en het doorgeven van juiste antwoorden.
 • Samengesteld uit een nieuwe database van bedrijfsgerelateerde vragen die geschikt zijn voor internationale toepassing
 • Beschikbaar in meerdere talen
 • Eveneens geschikt voor een controleerd assessment in een fysiek assessment center.

Terug naar overzicht