Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op TalentLens, het online Pearson talent assessment test- en vragenlijstsysteem (het ‘Pearson Platform’). Deze verklaring bevat informatie over hoe Pearson Benelux B.V. (‘Pearson’) persoonsgegevens van beheerders en testbeheerders verzamelt, gebruikt en beschermt, en hoe verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd die worden gegenereerd via het Pearson Platform. Of Pearson een gegevensbeheerder is met betrekking tot uw persoonsgegevens (afhankelijk van het feit of de gegevens worden verwerkt en gebruikt), hangt ervan af of u een Pearson-klant en / of testbeheerder bent of een persoon die deelneemt aan een test of beoordeling die wordt beheerd door een testbeheerder.

 

Ik ben een klant en/of een testbeheerder

Pearson is de verwerkingsverantwoordelijke

Pearson Benelux B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33215170 en het hoofdkantoor is gevestigd aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, Nederland. U kunt contact opnemen met Pearson met betrekking tot deze privacyverklaring of onze omgang ten aanzien van uw persoonsgegevens op het volgende adres;

Data Privacy Office, Pearson PLC – dataprivacy@pearson.com

 

Wat voor informatie verzamelt Pearson van mij?

1.   Informatie over uw account

We verzamelen enkele of alle van de volgende persoonlijke gegevens van klanten en / of testbeheerders rechtstreeks bij het instellen van uw account; naam, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, “Pearson kwalificatieniveau”, inlog-ID en wachtwoord. Onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is de levering aan u van diensten die u of namens u hebt gekocht op het Pearson-platform. We hebben deze informatie nodig om de diensten onder onze overeenkomst met u te kunnen leveren en als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet voorzien van onze diensten.


2.   Browser informatie

We verzamelen ook automatisch informatie die door uw browser wordt verzonden wanneer u het Pearson Platform en relevante producten opent. Dit omvat uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de pagina’s die u hebt geopend, de toegangsstatus / HTTP-statuscode, het gegevensvolume dat op een bepaald moment is verzonden, de website van waaruit het verzoek is gekomen, uw browser, uw besturingssysteem en interface, evenals de taal en versie van de browsersoftware. De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is om het Pearson Platform te kunnen exploiteren en u toegang te verlenen tot de producten en diensten waartoe u toegang hebt.


3.   Cookies

We gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die door het Pearson Platform naar uw browser worden overgebracht) om patronen van gegevens te identificeren, inhoud te personaliseren en de beveiliging te ondersteunen. De cookies die we gebruiken, worden in meer detail beschreven in onze cookieverklaring https://www.pearson.com/corporate/cookies.html. Ze bieden geen informatie die de identiteit van een specifieke persoon kan onthullen, maar ze kunnen mogelijk uw computer, uw browser en uw internetinstellingen identificeren. U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstellingen op elk gewenst moment wijzigen door de functie “Geen cookies accepteren” te selecteren. Het uitschakelen van essentiële cookies kan er echter toe leiden dat u niet langer de volledige functionaliteit van het Pearson Platform kunt gebruiken.


4.   Google Analytics

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), plaatst ook cookies op uw computer, zodat Google ons activiteitsrapporten kan sturen met betrekking tot het Pearson Platform. Google gebruikt deze gegevens alleen om ons informatie te verstrekken over hoe gebruikers het Pearson Platform gebruiken en koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard. De informatie die wordt gegenereerd door Google-cookies over uw gebruik van het platform (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. U kunt deze cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren of door de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is te downloaden en te installeren

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


Wat doet Pearson met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw accountgegevens voor het instellen en beheren van uw account, zodat u producten en services die beschikbaar zijn op het Pearson Platform kunt kopen, openen en gebruiken, om uw recht op het gebruik van producten en diensten die door u zijn gekocht te verifiëren of voor uw gebruik en om u ondersteuning en klantenservice te bieden.

Pearson kan uw contactgegevens ook gebruiken voor zijn eigen legitieme doeleinden om u te informeren over andere Pearson-services die u mogelijk interesseren. U kunt te allen tijde ervoor kiezen om geen verdere marketinginformatie te ontvangen door de link ‘unsubscribe’ aan te klikken aan de voet van een e-mail van Pearson of door Pearson te e-mailen op het volgende adres:  info@talentlens.nl


Hoe lang bewaart Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson zal persoonsgegevens die rechtstreeks van een klant of testbeheerder zijn verzameld, bewaren gedurende de periode dat het account actief is en gedurende die periode als dat nodig is om u in staat te stellen gegevens te downloaden en activiteiten uit te voeren die voor ons noodzakelijk zijn om uw account te sluiten. We zullen daarna een beperkte hoeveelheid informatie met betrekking tot uw account behouden zoals vereist is voor controledoeleinden


Hoe beveiligt Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson en de aan haar gelieerde ondernemingen hosten de persoonlijke informatie die door u is verstrekt en de rapporten die zijn bezorgd aan de testbeheerder op beveiligde servers die worden beheerd door Pearson groepsmaatschappijen of door derden die zijn aangesteld om de Pearson-platforms te beheren. Pearson neemt gepaste operationele en beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de informatie te beveiligen en vereist soortgelijke operationele en beveiligingsmaatregelen van de door Pearson ingeschakelde derden. Verdere details zijn beschikbaar op de TalentLens website


Deelt Pearson mijn persoonsgegevens met derden?

Pearson zal uw informatie niet verkopen of delen met derden, behalve als het nodig is om het Pearson Platform te bedienen en uw account te beheren. Dit vereist dat wij uw informatie delen met aan ons gelieerde bedrijven en derde partijen die betrokken zijn bij de werking en het beheer van het Pearson Platform.


Stuurt Pearson mijn persoonsgegevens naar landen buiten Europa?

Accountinformatie wordt beheerd door Performance Assessment Network, Inc. en wordt namens Microsoft gehost in binnen de EEA in Ierland. Zowel Performance Assessment Network, Inc. en Microsoft Corp hebben zich gecommitteerd om te voldoen aan de EU-US Privacy Shield-beginselen.


Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U hebt het recht om de persoonlijke informatie in uw account bij te werken en te corrigeren. U hebt ook het recht om van Pearson een beperking van alle persoonlijke informatie die wij van u hebben ontvangen van de verwerking van die gegevens te vragen en om te verzoeken dat we die gegevens verwijderen. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen er administratieve kosten zijn voor de levering van kopieën van gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt mogelijk ook recht op gegevensportabiliteit. Als u een klacht heeft over de manier waarop Pearson uw persoonlijke informatie gebruikt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Ik doe mee aan een test of assessment die wordt uitgevoerd door een testbeheerder

De testbeheerder is de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke (de persoon die beslist hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt) is de persoon die de test of beoordeling uitvoert op het Pearson Platform.


Welke informatie krijgt Pearson over mij?

Wanneer u deelneemt aan een test of beoordeling op het Pearson Platform, ontvangen we van de testbeheerder enkele of alle van de volgende persoonlijke informatie;

  • persoonlijke identificatiegegevens zoals naam en e-mailadres
  • Cognitieve vaardigheden gerelateerde gegevens
  • Persoonlijkheid gerelateerde gegevens
  • Beroepsmatige werkstijlen en voorkeuren
  • Werkgerelateerde geschiedenis en ervaringen
  • Educatieve ervaringen en certificeringen


Hoe ontvangt Pearson mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de aard van de test of beoordeling, wordt deze informatie door u verstrekt aan de testbeheerder die deze invoert op het Pearson-platform, of wordt deze rechtstreeks bij het Pearson-platform ingevoerd tijdens de beoordeling, door u of door de testbeheerder.


Wat doet Pearson met mijn persoonsgegevens?

Pearson gebruikt de informatie die u tijdens een test of beoordeling hebt verstrekt om de antwoorden op vragen die tijdens de test of beoordeling worden gesteld te evalueren en haalt ruwe scores en test specifieke geschaalde of percentage scores binnen het Pearson-platform af. Vervolgens geven we deze informatie terug aan de testbeheerder in de vorm van rapporten en / of gestructureerde gegevens die scores, indexen enz. bevatten die door het Pearson Platform zijn geproduceerd. We verwerken deze gegevens uitsluitend namens onze klant die de test of beoordeling heeft afgenomen.

We kunnen ook af en toe de aan ons verstrekte antwoorden en andere informatie die tijdens de test-implementaties is verzameld, samenvoegen tot een geaggregeerde vorm die geen enkele persoon identificeert. Deze geaggregeerde gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan onderzoekers, testontwikkelaars en onze aannemers met het oog op onderzoek, kwaliteitscontrole, operationeel beheer, beveiliging en verkoopbevordering, alsmede om onze producten en diensten te verbeteren.


Hoe lang bewaart Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson behoudt de informatie die u verstrekt gedurende de tijd dat de testbeheerder een account op het Pearson-platform behoudt. Pearson zal alle persoonlijk identificeerbare informatie op verzoek van de testbeheerder verwijderen.


Hoe beveiligt Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson en de aan haar gelieerde bedrijven hosten de persoonlijke informatie die door u is verstrekt en de afgeleide scores en rapporten die aan de testbeheerder zijn bezorgd op beveiligde servers die worden beheerd door Pearson-groepsmaatschappijen of door derden die zijn aangesteld om het Pearson-platform te beheren. Pearson neemt gepaste operationele en beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de informatie te beveiligen en vereist soortgelijke operationele en beveiligingsmaatregelen van zijn aannemers. Verdere details zijn beschikbaar op de TalentLens-websites.


Deelt Pearson mijn persoonsgegevens met derden?

Pearson zal uw informatie niet verkopen of delen met derden, behalve als het nodig is om het Pearson Platform te bedienen en uw account te beheren. Dit vereist dat wij uw informatie delen met aan ons gelieerde bedrijven en derde partijen die betrokken zijn bij de werking en het beheer van het Pearson Platform.


Stuurt Pearson mijn persoonsgegevens naar landen buiten Europa?

Accountinformatie wordt beheerd door Performance Assessment Network, Inc. en wordt namens Microsoft gehost in binnen de EEA in Ierland. Zowel Performance Assessment Network, Inc. en Microsoft Corp hebben zich gecommitteerd om te voldoen aan de EU-US Privacy Shield-beginselen.


Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U hebt het recht om de persoonlijke informatie in uw account bij te werken en te corrigeren. U hebt ook het recht om van Pearson een beperking van alle persoonlijke informatie die wij van u hebben ontvangen van de verwerking van die gegevens te vragen en om te verzoeken dat we die gegevens verwijderen. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen er administratieve kosten zijn voor de levering van kopieën van gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt mogelijk ook recht op gegevensportabiliteit. Als u een klacht heeft over de manier waarop Pearson uw persoonlijke informatie gebruikt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

COOKIE INFORMATION

PANAP Cookies

PANAP = PAN AUTH3 or the authoring tool and test engine (completion and scoring of assessments)

Cookie NameExpiresUse
ASP.NET_SessionIdWhen the browsing
session ends
Identifies the users session on the server
Pan.Portal.ClientWhen the browsing
session ends
Tracks current client id of logged in user.
PANAPDeliveryCookieWhen the browsing
session ends
Tracks PIDS authentication information for
delivery.
PAN.AP.Delivery.Web.SessionIdWhen the browsing
session ends
Tracks the users session id for delivery
PANAPAuthoringCookieWhen the browsing
session ends
Tracks PIDS authentication information for
authoring.
PAN.AP.Authoring.Web.SessionIdWhen the browsing
session ends
Tracks the users session id for authoring.
ASPSESSIONID* When the browsing
session ends
Identifies the users session on the server.
bhCookieWhen the browsing
session ends
We use this information for troubleshooting
issues visitors might encounter on the site. Used
by the BrowserHawk component - this gives
information about visitors’ computer setup –
e.g. cookies accepted, flash support, etc.
bhCookieSaveSessWhen the browsing
session ends
We use this information for troubleshooting
issues visitors might encounter on the site. Used
by the BrowserHawk component - this gives
information about visitors’ computer setup –
e.g. cookies accepted, flash support, etc.
bhPrevResultsWhen the browsing
session ends
We use this information for troubleshooting
issues visitors might encounter on the site. Used
by the BrowserHawk component - this gives
information about visitors’ computer setup –
e.g. cookies accepted, flash support, etc.


PIDS Cookies

PIDS = separate database that captures and stores Usernames and Passwords.  When you edit your info now and try to update your username or password, you’ll notice there is now a button to click instead of doing it directly in the application.  This is redirecting the user to PIDS.

Cookie NameExpires AtUse
tccsSessionUsed to keep track of the current tenant for whitelabeling
purposes.
rcultureSessionUsed to keep track of the currently requested
culture/cultures.
pidlcontextSessionEncrypted cookie used to keep track of autentication
context information (not identity information)
idsvr.session SessionSingle Sign Out Session Cookie - this is not currently
used by PSI.
idsvr.clients SessionUsed to track what client applications the user is
currently logged into for single sign off purposes
(currently not used by PSI)
idsrv.xsrfSessionUsed to help prevent cross-site request forgery
idsrvSessionUsed by the identity provider to track current
authentication status.
idsrv.partial SessionUsed by the identity provider to track current
authentication status.
SIgnInMessage.{unique nonce} SessionUsed by the identity provider to track current
authentication request information.
Confirmation_{guid} 5 minutesUsed by the email confirmation process
CurrentReset30 minutesUsed to secure password reset process.


PBE Cookies

PBE = PAN Business Edition.  This is the platform/portal.  Essentially everything else for a user and candidate (if they are using a Custom URL, OnSite testing, or Logging in to take an assessment)

Cookie NameExpires AtUse
.ASPXAUTHSessionIdentifies the users authentication with the server
.panAssetsAuthSessionIdentifies the users authentication with the server.
ASP.NET_SessionIdSessionIdentifies the users session on the server.
Pan.Portal.ClientSessionTracks current client id of logged in user.
Pan.Portal.ClientUrlIdentifierSessionTracks current client url id of logged in user.
Pan.Portal.Language60 daysTracks language selection of logged in user.
PBECookieSessionTracks PIDs Authentication information
_RequestVerificationToken_*SessionUsed to prevent Cross-Site Request Forgery exploits
Pan.Portal.CustomUrlIdSessionTracks the Launched Custom URL
Pan.Portal.ActivationAccountSessionIdentifies if the user is attempting to activate a new account
Pan.Workflow.Url1 dayUsed to launch workflows after signing out current
session.
dtCookie/rxsessionSession
dtLatC/rxlatencySession
dtPC/rxpcSession
dtSaSession
rxVisitor2 years
rxvtSession
dtBwSession
_ga2 years
_gat_UA-38686896-11 minute
_gid30 seconds