De vier belangrijkste vragen in een selectieproces

Er zijn vier vragen die elke HR-professional moet stellen over een kandidaat:

  • Voorspel prestaties: zal de kandidaat de gewenste prestaties leveren?
  • Critical Thinking: zal de kandidaat de juiste beslissingen nemen?
  • Voorkom verloop: past de kandidaat bij de waarden van onze organisatie?
  • Verlaag risico op contraproductief gedrag: handelt de kandidaat in overeenstemming met de ethiek van de organisatie?


Voorspel Prestaties

De kern van een sterk assessment is het kunnen voorspellen van prestaties. Jaren van wetenschappelijk onderzoek hebben uitgewezen dat de combinatie van persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten de beste voorspeller is van prestaties op de werkvloer. Het inzetten van de juiste testen en vragenlijsten zorgt ervoor dat u objectief inzicht krijgt in de persoonlijkheid en capaciteiten van een kandidaat die in een CV of tijdens een sollicitatiegesprek niet zichtbaar zijn.


Voorkom verloop en vroegtijdige demotivatie

Komen de persoonlijke waarden van de kandidaat overeen met de waarden van het team en de organisatie? Zal de kandidaat ook op langere termijn voldoende betrokken en gemotiveerd zijn? Door de waarden en motivatie van een kandidaat te meten krijg je een helder inzicht in de mate waarin hij of zij zal passen in de organisatiecultuur en of een langdurig dienstverband wel of niet waarschijnlijk is.


Verlaag risico op contraproductief gedrag

Een nieuwe medewerker draagt vaak een bepaald risico met zich mee. Hoe gedraagt ​​deze persoon zich? Is hij of zij voldoende in staat om goed samen te werken met collega’s? Neemt hij of zij de geldende regels, voorschriften en ethische richtlijnen voldoende in acht? Contraproductief gedrag is erg moeilijk te herkennen tijdens een sollicitatiegesprek, terwijl de meeste persoonlijkheidsvragenlijsten vooral gericht zijn op competenties. Pearson TalentLens maakt het echter mogelijk om ook de ‘dark side’ persoonlijkheid van een kandidaat in kaart te brengen, waarmee het risico op contraproductief gedrag aanzienlijk verlaagd kan worden.


Critical Thinking voor het nemen van de juiste beslissingen

Hoe lang zal de organisatie overleven als medewerkers de verkeerde beslissingen nemen? Critical Thinking is een onmisbare vaarigheid om vandaag de dag de juiste beslissingen te kunnen nemen. Feiten zijn steeds lastiger van aannames te onderscheiden en beslissingen moeten vaak in korte tijd worden genomen. Door tijdens het selectieproces Critical Thinking vaardigheden van kandidaten te meten, is de organisatie verzekert van medewerkers die in staat zijn om op basis van complexe materie in korte tijd de juiste beslissingen te nemen.

Bent u benieuwd welke Talentlens Solution (in de vorm van een van onze producten) het best aansluit op uw vraagstuk? Gebruik dan deze handige tool: De juiste inzichten maken het verschil.