Basistraining Testgebruik voor HR professionals

Na het volgen van deze training ben je in staat de juiste tests voor de vraagstelling van de organisatie te kiezen, deze af te nemen, te scoren, te interpreteren en te rapporteren aan klant of collega.

Om uitspraken te kunnen doen over behaalde testresultaten is kennis over de kwaliteit van de gebruikte test en de houdbaarheid van uitspraken op basis van de testresultaten essentieel. De kennis die nodig is om psychologische tests en vragenlijsten toe te kunnen passen in HRM-vraagstukken wordt in deze training aangereikt. Waar capaciteitentests inzicht verschaffen in iemand functioneringsniveau, geven interesse- en beroepskeuze vragenlijsten aan waar werknemers belang aan hechten met betrekking tot hun werk. De combinatie van interesses en capaciteiten bepalen in sterke mate de uiteindelijke arbeidsmogelijkheden.

De invulling van de training kent theoretische en praktische aspecten. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van tests en het op verantwoorde wijze omgaan met tests. Verder worden vaardigheden behandeld en geoefend zoals geven van feedback aan kandidaten en het aanpakken van probleemsituaties. Deze training is bedoeld voor HR professionals, (loopbaan) coaches, loopbaanadviseurs, reïntegratiecoaches, consultants werving- en selectiebureau’s, medewerkers organisatieadviesbureau’s, P&O adviseurs.

Je bent vrijgesteld van deze basistraining indien je een:

  1. Master of doctoraal opleiding heeft in de psychologie of
  2. HBO diploma toegepaste psychologie of A&O heeft

Minimale eisen om aan deze training deel te nemen: afgeronde HBO opleiding. Mocht je niet aan de minimale eisen voldoen maar wel een vergelijkbaar niveau hebben, bijvoorbeeld door een relevant diploma MBO niveau 4, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over deze training? Ik ben er om te helpen!