Golden Personality Profiler Certificeringstraining

Leer hoe de Golden ingezet kan worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatie counseling en teambuilding. Leer daarnaast hoe je het rapport kunt inzetten om in gesprek te gaan over de kwaliteiten, groeimogelijkheden en motivatiebronnen.

De Golden Personality Profiler (GPP) is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het “Big Five’ persoonlijkheidsmodel. In tegenstelling tot de drie traditionele hoofddimensies die Jung definieerde en de vierde dimensie die Katherine Briggs heeft toegevoegd, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie. Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

 

De training is er om ervoor te zorgen dat je het Golden rapport juist kunt interpreteren en een goed feedbackgesprek kunt voeren. In deze training krijg je handvatten om dit te bewerkstelligen. Voorafgaand aan de training vul je zelf de vragenlijst in en ontvang je het rapport, welke met je wordt besproken. Deze compacte certificeringstraining is alleen bedoeld voor de zeer ervaren gebruikers in zowel afname als interpretatie van andere vragenlijsten die gebaseerd zijn op de theorie van Jung.

 

Bij onvoldoende kwalificatie behouden we ons het recht voor je te verwijzen naar de tweedaagse certificeringstraining. Deelnemers die nog geen ervaring hebben met het gebruik van psychologische tests dienen vooraf een Basistraining Testgebruik te volgen. Bij deze training ontvang je het boek ‘Boundless Diversity’ van John Golden.

Meer informatie over deze training? Ik ben er om te helpen!