SOSIE Certificeringstraining

Leer de SOSIE juist te interpreteren en een goed feedbackgesprek te voeren. Voorspel hiermee motivatie, gedrag en aanpassing aan een functie of een organisatiecultuur.

SOSIE is een Frans woord dat ‘een perfecte gelijkenis’ betekent. Met deze vragenlijst kunnen zowel persoonlijkheid als de waarden van een persoon in kaart worden gebracht, om zo op betrouwbare wijze zijn of haar motivatie, gedrag en aanpassing aan een functie of een organisatiecultuur te kunnen voorspellen. Twee mensen met dezelfde persoonlijkheidkenmerken kunnen zich aan de hand van hun waardensysteem toch verschillend gedragen. Een botsing tussen iemands persoonlijke waarden en de waarden van een functie of organisatie kan al gauw leiden tot teleurstelling in een functie of organisatie. Door de koppeling van persoonlijkheidskenmerken en waarden, verschaft SOSIE een realistisch beeld van het gevraagde en de motivatie van een kandidaat. Door een terugkoppeling op competentieniveau kan dit beeld gemakkelijk vergeleken worden met de eisen die een functie of organisatie stelt.

 

De training is bedoeld voor psychologen, loopbaanadviseurs, HR professionals en (loopbaan)coaches. Deze compacte certifieringstraining is alleen bedoeld voor de zeer ervaren gebruikers in zowel afname als interpretatie van genormeerde (persoonlijkheids)vragenlijsten. Voorafgaand aan de training vul je zelf de vragenlijst in en ontvang je het rapport, welke met je wordt besproken.

Deelnemers die nog geen ervaring hebben met het gebruik van psychologische test dienen vooraf een Basistraining Testgebruik te volgen.

Meer informatie over deze training? Ik ben er op te helpen!

Meer informatie over deze training? Ik ben er om te helpen!