Critical Thinking is een serieuze zaak

Leer de #1 vaardigheid van de 21ste eeuw op de werkvloer toe te passen én te ontwikkelen!

Judy Chartrand, Ph.D., Heather Ishikawa, MA, & Scott Flander

In deze tijd van globalisering en steeds sneller zaken doen, hebben werknemers op ieder niveau te maken met een steeds complexere informatiestroom. De werkomgeving verandert snel en werknemers nemen nieuwe rollen aan, vaak met beperkte supervisie. Werknemers kunnen er niet van uit gaan dat anderen belangrijke beslissingen nemen. Ze moeten deze vaak zelf nemen, en snel. En de beslissingen moeten goed zijn. Als ze
hier niet aan voldoen, is er mogelijk geen tijd voor herstel.

Goede beslissingen vereisen aandacht voor de belangrijkste informatie, het stellen van de juiste vragen en het scheiden van betrouwbare feiten en
valse aannames – dit zijn allemaal onderdelen van Critical Thinking. En toch beschikken weinig werknemers over deze essentiële vaardigheden. Veel leiders van de volgende generatie ontberen ook het vermogen om een visie neer te zetten of het bedrijf als geheel en de samenhang van de verschillende onderdelen volledig te begrijpen – beiden zijn competenties die nauw samenhangen met Critical Thinking.

Wat kan hieraan gedaan worden? Wanneer organisaties de rol van Critical Thinking in het dagelijkse besluitvormingsproces eenmaal begrijpen, kunnen ze stappen gaan ondernemen om de vaardigheden van hun leidinggevenden en medewerkers te ontwikkelen. In deze white paper worden mogelijke oplossingen uitgewerkt, waaronder een model voor het begrijpen en ontwikkelen van Critical Thinking. Ook krijgen trainers specifieke technieken aangereikt voor het opstarten van het proces.